Contributieoverzicht 2023-2024

Musicalgroepen

Proloog (7-12 jaar)

130 euro per periode

Een periode bestaat uit 10 workshops in de periode sept - november en januari - maart.

Intermezzo (12-16 jaar)

368,50 euro per seizoen

Een seizoen loopt van september t/m juni (exclusief theaterweekend*)

Encore (17-21 jaar)

570 euro per seizoen

Een seizoen loopt van september t/m juni (inclusief theaterweekend)

*Theaterweekend (alleen van toepassing op Intermezzo)

  • €70 voor het volledig weekend
  • €45 voor 1 dag zonder overnachting
  • €55 voor 2 dagen zonder overnachting


Audities

Audities worden gehouden rond de zomervakanties. We vragen voor deelname een bijdrage van 10 euro.


Extra informatie

U bent gehouden de contributie voor het hele (resterende) seizoen vooraf te voldoen. Lopende het seizoen opzeggen met recht op restitutie van contributie is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk, dit ter beoordeling van het bestuur.

Het verenigingsjaar loopt van september tot en met juni. In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen.

Een aanmelding is tot wederopzegging, opzeggen jaarlijks uiterlijk 1 juli per mail via secretariaat@oberontheater.nl


De contributie zal jaarlijks worden verhoogd met de door het cbs gehanteerde inflatie- indexcijfers.


AlkmaarPas / Jeugdcultuurfonds

Bij Oberon Theaterproducties is het mogelijk om de Alkmaarpas te gebruiken of gebruik te maken van een tegemoetkoming in de kosten via het jeugd cultuurfonds.


Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Voor meer informatie klik hier.


AlkmaarPas

De gemeente Alkmaar heeft sinds 2012 onder de naam Kinderen doen mee, geld beschikbaar gesteld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Dit zijn kinderen waarvan ouders een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Elk kind dat in aanmerking komt, krijgt per schooljaar

4-11 jaar € 145,- / 12-17 jaar € 260,- aan tickets. Deze tickets kunnen gebruikt worden voor het betalen van de contributie van een vereniging.

Voor leden boven de 17 geldt de tegemoetkoming voor volwassenen a € 85,-

Voor meer informatie klik hier.


Indien deze € 145,- niet toereikend is, kan een intermediair een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Meer informatie over alle regelingen in Alkmaar zijn hier te vinden.