Onderstaand een overzicht van de contributie voor de verschillende groepen. Niet vermeld zijn de kosten die zelf misschien gemaakt dienen te worden voor bijvoorbeeld de aanschaf van danskleding. (Let op korting met Alkmaarpas, zie onderaan)

MUSICALGROEPEN   
Musicalklas 6-9€110 per blok Een lesblok telt 10 lessen
Juniorengroep 9-14€320 per seizoen Een seizoen loopt van september t/m juni
Musicalgroep 14-21€495 per seizoenEen seizoen loopt van september t/m juni. Prijs is inclusief Theaterweekend
WORKSHOPS
  
Workshops mei-juni€70 voor 7 workshopsPeriode begin mei t/m eind juni op dinsdagavond 19:45-21:15 uur. Voor jongeren van 14-21 jaar. Deze prijs is inclusief de mogelijkheid om auditie te doen voor de musicalgroep 14-21 jaar. Musicalgroepers die afgelopen jaar lid zijn geweest kunnen zonder meerprijs aan deze workshops deelnemen. Leden van de musicalgroep 9-14 ontvangen 50% korting op deze prijs.
   
   
OBERONWEEKEND 
Oberonweekend€60 voor het volledig weekend
 €35 voor 1 dag zonder overnachting
 €45 2 dagen zonder overnachting
  Prijspeil seizoen 2020-2021

Extra informatie

U bent gehouden de contributie voor het hele (resterende) seizoen vooraf te voldoen. Lopende het seizoen opzeggen met recht op restitutie van contributie is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk, dit ter beoordeling van het bestuur. Het verenigingsjaar loopt van september tot en met juni. In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen. Een aanmelding is tot wederopzegging, opzeggen jaarlijks uiterlijk 1 juli per mail via secretariaat@oberontheater.nl

AlkmaarPas

Bij Oberon Theaterproducties kunt u tickets van de Alkmaar Pas inleveren.

De gemeente Alkmaar heeft sinds 2012 onder de naam Kinderen doen mee geld beschikbaar gesteld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Dit zijn kinderen waarvan ouders een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Elk kind dat in aanmerking komt, krijgt per schooljaar € 140,- aan tickets. Deze tickets kunnen gebruikt worden voor het betalen van de contributie van een vereniging. Voor leden boven de 17 geldt de tegemoetkoming voor volwassenen a € 85,- Voor meer informatie kunt u terecht op de site van: www.alkmaarpas.nl. Indien deze € 140,- niet toereikend is, kan een intermediair een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Meer informatie over alle regelingen in Alkmaar zijn te vinden op http://alkmaarpas.nl/wat-is-de-alkmaarpas/minima.

ContactZicht op talent. Het doel van Zicht op Talent is om (uitzonderlijk) talent te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Repetitielokaties en meer
Privacy verklaring
 

Postadres: 
Rochussenstraat 1
1816 LP Alkmaar
06-50618032
secretariaat@oberontheater.nl

Sponsoren:

        

Sponsorkliks, sponsor Oberon!

Oberon

Volg ons