Onderstaand een overzicht van de contributie voor de verschillende groepen. Niet vermeld zijn de kosten die zelf misschien gemaakt dienen te worden voor bijvoorbeeld de aanschaf van danskleding. (Let op korting met Alkmaarpas, zie onderaan)

MUSICALGROEPEN   
Mini's groep 6-10€110 per blok
Een lesblok telt 10 lessen
Juniorengroep 9-14€270 per seizoen Een seizoen loopt van september t/m juni
Musicalgroep 14-21€400 per seizoenEen seizoen loopt van september t/m juni
   
WORKSHOPS
  
Workshops mei-juni€70 voor 7 workshopsPeriode 8 mei t/m 19 juni op dinsdagavond 19:30-21:00 uur. Voor jongeren van 14-21 jaar. Deze prijs is inclusief de mogelijkheid om auditie te doen voor de musicalgroep 14-21 jaar. Musicalgroepers die afgelopen jaar lid zijn geweest kunnen zonder meerprijs aan deze workshops deelnemen.
   
THEATERGROEP   
Oberon+
(18+)

€180 per periode
(periode = 4 maanden)

Kosten voor deelname aan Theatergroep is afhankelijk van de overige fondsbijdragen, donaties en de benodigde kosten voor de productie. Eigen initiatief hierin is zeer belangrijk..
   
OBERONWEEKEND 
Oberonweekend€60 voor het volledig weekend
 €35 voor 2 dagen zonder overnachting (alleen optie Musicalgroep 9-14 jaar)
   
  Prijspeil seizoen 2017-2018

Extra informatie

U bent gehouden de contributie voor het hele (resterende) seizoen vooraf te voldoen. Lopende het seizoen opzeggen met recht op restitutie van contributie is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk, dit ter beoordeling van het bestuur. Het verenigingsjaar loopt van september tot en met juni. In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen.

AlkmaarPas

Bij Oberon Theaterproducties kunt u tickets van de Alkmaar Pas inleveren.

De gemeente Alkmaar heeft sinds 2012 onder de naam Kinderen doen mee geld beschikbaar gesteld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Dit zijn kinderen waarvan ouders een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Elk kind dat in aanmerking komt, krijgt per schooljaar € 135,- aan tickets. Deze tickets kunnen gebruikt worden voor het betalen van de contributie van een vereniging. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van: www.alkmaarpas.nl. Indien deze € 135,- niet toereikend is, kan een intermediair een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Meer informatie over alle regelingen in Alkmaar zijn te vinden op http://alkmaarpas.nl/wat-is-de-alkmaarpas/minima.

Contact

Repetitielokaties en meer
Privacy verklaring

Mevr. L. Meijer (secretariaat)
T 072-5154324 / 06-50618032
M secretariaat@oberontheater.nl

Sponsoren:

Middelbeek autoverhuur   Gemeente Alkmaar    

Grote clubactie         

Rataplan Alkmaar      Folmer Entertainment

Oberon

Volg ons