PROTOCOL COVID 19 - REPETITIES OBERON THEATERPRODUCTIES

Algemeen:

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar
 • Je wast je handen vaak en goed
 • Je schudt geen handen
 • Je niest in je elleboog
 • Je raakt je gezicht niet aan
 • Je blijft thuis als er jij (of bij iemand uit je gezin) gezondheidsklachten heeft

Verder vragen we onze leden zich te houden aan de volgende aanwijzingen:

 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden)
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten
 • Kleed je thuis om
 • Ga thuis naar het toilet. Toiletten op locatie zijn alleen voor noodgevallen 
 • Neem zelf een flesje water of drinken mee
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar het gebouw, zodat de wachttijd zo kort mogelijk is
 • Kom, indien mogelijk, alleen. Ouders/verzorgers zetten hun kind af, en kunnen niet wachten in het gebouw. Is dat een probleem (bijvoorbeeld omdat het niet de moeite waard is om tijdens de repetitie naar huis te gaan), neem dan even contact op met het bestuur door een mailtje te sturen naar secretariaat@oberontheater.nl
 • Leden wachten buiten op een aangegeven plek tot iemand van het team aangeeft dat ze naar binnen kunnen gaan.
 • Bij binnenkomst ontsmet je je handen met ontsmettingsvloeistof, dat klaar staat in de hal
 • Volg de pijlen in het gebouw (het Olympiagebouw en de Rekere)
 • Raak zo weinig mogelijk deuren en oppervlaktes aan
 • Volg altijd de aanwijzingen van je docent of andere aanwezige vrijwilligers van Oberon
 • Bij de repetities houd je anderhalve meter afstand tot de docenten en de andere leden
 • Na afloop van de repetitie verlaat je gelijk het gebouw via de aangewezen looproute

30 augustus 2020

Contact

Repetitielokaties en meer
Privacy verklaring
 

Postadres: 
Kennemerstraatweg 233
1814 GK Alkmaar
06 225 26 242
secretariaat@oberontheater.nl

Sponsoren:

        . 

 

Oberon

Volg ons