Oberon's bestuur en vertrouwenspersoon

Het Bestuur van Oberon houdt zich o.a. bezig met het vastleggen van de rechten voor alle voorstellingen en het plannen van de speellocatie. Andere taken: het financieel gezond houden van Oberon, zorgen voor continuïteit van de vereniging, PR en het bewaken van de kwaliteit van de repetities. Ondersteund door commissies met vrijwilligers en de productieleiders is het voor het bestuur mogelijk om de doelstellingen van Oberon te bewaken en te blijven realiseren.

Op de jaarlijkse ledenvergadering worden de plannen voor het komende jaar toegelicht en wordt het afgelopen jaar geëvalueerd.

Naast het bestuur zijn er verschillende commissies actief voor decor, rekwisieten, kleding en kap & grime. Vindt u het leuk om mee te helpen bij de productie van een musical? Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken! kijk voor meer informatie en aanmelden op de pagina vrijwilligers

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Voorzitter:Jenny Stelleman  
Secretaris:Luus Meijer 
Penningmeester:Jo Dubois 
Bestuurslid:Helena Gheysen 
Bestuurslid:Linda Houtenbos
 
 
 
Vertrouwenspersoon (psychologe):
Karine Hornain 
 


 

Vertrouwenspersoon:
Een vertrouwenspersoon is er voor leden, medewerkers en vrijwilligers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten of ander grensoverschrijdend gedrag.

Onze externe vertrouwenspersoon is psychologe Karine Hornain. Zij is bereikbaar via nummer 06 51 62 75 74. Je kunt haar bellen of WhatsAppen.

Beloningsbeleid:
De beloning is de voldoening dat je meewerkt aan de ontwikkeling van jong talent en deel uitmaakt van een dynamische en gezellige vereniging. Bestuursleden ontvangen geen financiele vergoeding.

Contact

Repetitielokaties en meer
Privacy verklaring
 

Postadres: 
Kennemerstraatweg 233
1814 GK Alkmaar
06 225 26 242
secretariaat@oberontheater.nl

Sponsoren:

        . 

 

Oberon

Volg ons